ЦЕНИ

ЦЕНОРАЗПИС НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГЕНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ ВАРНА” ЕООД.

Амбулаторни акушеро-гинекологични услуги

1 Гинекологичен преглед 30,00
2 Гинекологичен преглед – хабилитирано лице 50,00
3 Преглед от педиатър 40,00
4 Слухов скрининг на новородени 40,00
5 Преглед анестезиолог-реаниматор 40,00
6 Ехография – трансабдоминална или трансвагинална 40,00
7 Фетална морфология на плода 80,00
8 Трансфонтанелна ехография 40,00
9 Кардиотокографско мониториране 25,00
10 Вземане на цитонамазка, без цитологично изследване 15,00
11 Пункция на яйчникова киста под ултразвуков контрол 200,00
12 Насочена биопсия на маточна шийка под колпоскопски контрол 50,00
13 Вземане на влагалищен секрет 5,00
14 Поставяне на вътрематочна спирала 40,00
15 Сваляне на вътрематочна спирала 40,00
16 Поставяне на песар при пролапс 50,00
17 Електрокоагулация 50,00

Болничен престой

1 Допълнителен болничен престой – 1 ден по- желание на пациента (при завършено лечение по клинична пътека) 50,00
2 Болничен престой – 1 ден при здравно неосигурени пациентки или при здравно осигурени пациентки лекувани по заболявания извън договорените клинични пътеки 50,00
3 Болничен престой на пациентка -1 ден в самостоятелна болнична стая в Гинекологично отделение и Отделение патологична бременност 30,00
4 Болничен престой пациентка -1 ден в самостоятелна болнична стая в Родилно отделение –V-ти ет., без избор на лекар 80,00
5 Болничен престой на пациентка -1 ден в самостоятелна болнична стая в Родилно отделение V-ти ет., при избор на лекар или екип 40,00
6 Повторен болничен престой по една и съща клинична пътека в един и същи календарен месец /рехоспитализация/ 50,00
7 Самостоятелна стая ВИП родилен етаж нормално раждане 200,00
8 Самостоятелна стая ВИП родилен етаж раждане по оперативен път 500,00
9 Допълнителен болничен престой – 1 ден по- желание на пациента (при завършено лечение по клинична пътека) ВИП родилен етаж. 80,00
10 Допълнителен болничен престой – 1 ден по- желание на пациента (при завършено лечение по клинична пътека) ВИП родилен етаж.
* За чужденци извън ЕС или неосигурени граждани на ЕС
120,00
11 Потребителска такса (за един леглоден) 5,80

Платени акушеро-гинекологични услуги

1 Аборт по желание / интерупцио / 170,00
2 Лечение на хиперстимулационен синдром за 1 ден болничен престой 170,00
3 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини – 1 ден мин.болн.пр 200,00
4 Отстраняване на чуждо тяло от вулва, без инцизия до 24 часа мин. 25,00
5 Отстраняване на конци от ОП рана 10,00
6 Вторична обработка на ОП рана 10,00
7 Отстраняване на полип до 24 часа минимален престой, с вкл. хистологично изследване 110,00

Платени неонатологични медицински услуги

1 Интензивно лечение на новородено дете , след завършване на лечението по КП, което не е финансирано от МЗ и НЗОК за 1 ден болничен престой 50,00
2 Специални грижи за новородено дете след завършване на интензивното лечение, което не е финансирано от МЗ и НЗОК за 1 ден болничен престой 30,00
3 Грижи за здраво новородено дете при надвишаване на препоръчителния болничен престой при липса на клинични показания и при желание на родителите на ВИП родилен етаж 100,00

Други манипулации

1 ЕКГ 20,00
2 Венозна инжекция 10,00
3 Венозна инфузия на лекарствени вещества с включен леглопрестой 30,00
4 Мускулна/подкожна инжекция 5,00
5 Епидурална анестезия 220,00
6 Венозна анестезия за обезболяване при раждане 80,00
7 Кръвопреливане 50,00
8 Поставяне или смяна на катетър 10,00
9 Извършване на клизма 10,00

Рентген

1 Хистеросалпингография 190,00
2 Рентгенография на горен или долен крайник, фас и профил всяка по: 20,00
3 Рентгенография на череп, синуси, орбити – фас и профил, всяка по: 20,00
4 Рентгенография на гръдна клетка 20,00
5 Рентгенография на стави, фас и профил, всяка по: 20,00
6 Рентгенография на костите на таза 20,00
7 Иригография 50,00
8 Контрастно изследване на храносмилателен тракт: хранопровод, стомах, пасаж- всяко по: 40,00
9 Рентгенография на бял дроб и сърце – фас и профил, всяка по: 20,00
10 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 20,00
11 Обзорна рентгенография на корем 20,00
12 Ехография на коремни органи 30,00
13 Рентгенография на гръбначен стълб – фас и профил, всяка по: 20,00

Клинико-лабораторни изследвания

Микробиологични идследвания
1 Първоначална посявка на: влагалищен секрет, еякулат, гърлен секрет, очен секрет, ушен секрет, раневи секрет -отрицателен резултат 10,00
2 Посявка на : влагалищен секрет, еякулат, гърлен секрет, очен секрет,ушен секрет, раневи секрет – положителен резултат с идентификация на Candida 15,00
3 Първоначална посявка на уретрален ексудат,простатен секрет, носен секрет, храчка- отрицателен резултат 15,00
4 Първоначална посявка на уретрален ексудат, простатен секрет, носен секрет, храчка- положителен резултат с идентификация на Candida 20,00
5 Микробиологично изследване на стерилна урина 6,00
6 Идентификация на микроорганизъм и антибиограма най- малко 6 диска 10,00
7 Изпитване чувствителност на Candida мануална антибиограма 10,00
8 Изпитване чувствителност на Candida апаратна антибиограма 20,00
9 Серологично изследване за сифилис (васерман) 5,00
10 Изследване на цервикален и уретрален секрет за хламидия Ag 12,00
11 Изследване Mucoplasma, Ureaplasma и изпитване на чувствителност. 35,00
12 Посявка на ликвор 15,00
13 Посявка на анаероби 20,00
14 Идентификация на анаероби до род 15,00
15 Идентификация на анаероби до вид с апарат „Vitek” 25,00
16 Аеробна хемокултура без антибиограма 10,00
17 Аеробна хемокултура с растеж, идентификация и антибиограма 25,00
18 Анаеробна хемокултура 25,00
19 Анаеробна хемокултура с растеж и идентификация на анаероби до род 40,00
20 Анаеробна хемокултура с растеж и идентификация с апарат „ Vitek” до вид 50,00
21 Идентификация на микроорганизми с апарат „Vitek” 25,00
22 Апаратна антибиограма с апарат „Vitek” 25,00
Хематологични изследвания
1 СУЕ 1,50
2 Морфология на еритроцитите 7,00
3 Диференциално броене на левкоцитите 7,00
4 Пълна кръвна картина + диференциално броене + тромбоцити – на автоматичен брояч + СУЕ Mindray BC 3000 8,00
5 Време на кървене 1,00
6 Време на съсирване 1,00
7 Ретикулоцити 5,00
Коагулация
1 Брой тромбоцити 3,00
2 Протромбиново време 3,00
3 АПТT /кефалин-каолинов тест/ 3,00
4 Фибриноген 3,00
5 ФДП 15,00
Биохимични изследвания
1 Глюкоза 2,00
2 Кръвно захарен профил/3 кратен/ 4,50
3 Уреа 2,00
4 Креатинин 2,00
5 Общ белтък 2,00
6 Албумин 2,00
7 Билирубин /възрастни/-директен + индиректен 2,00
8 ASAT /ГОТ/ 3,00
9 ALAT /ГПТ/ 3,00
10 ГГПТ 3,00
11 Алкална фосфатаза 3,00
12 Общ холестерол 3,00
13 Триглецириди 3,00
14 Желязо 3,00
15 Калций /фотометричен метод/ 2,00
16 Калий и натрий чрез йон – селективни електроди 10,00
17 С – реактивен протеин 4,00
18 HDL холестерол; LDL холестерол 4,00
19 Комбинирани пакети – глюкоза, урея, креатинин, общ белтък 6,00
20 Комбинирани пакети ASAT, ALAT, GGPT, алк. фосфатаза 8,00
21 Комбинирани пакети общ холестерол, триглицериди, HDL холестерол и LDL холестерол 10,00
22 Вземане на венозна кръв 3,00
23 Вземане на кръв за определяне на кръвна група и Rh фактор 7,00
Урина
1 Албумин /качеств.определяне/ 1,00
2 Албумин /количеств.определяне/ 2,00
3 Глюкоза /качествено определяне/ 1,00
4 Глюкоза /количествено определ./ 2,00
5 Кетони /качеств.определяне/ 1,00
6 Билирубин – качеств.опред. 1,00
7 Уробилиноген – качеств. 1,00
8 Седимент – ориентировъчен метод 3,00
Специализирани изследвания 50,00
1 Кръвно-газов анализ /КАС/ 10,00
2 Йонограма-калий,натрий 5,00
3 Проби за бременност 3,00
4 Спермограма 20,00
5 Хламидия IgG – кръвен тест 20,00
6 Влагалищен секрет/нативен препарат/ 5,00
7 Магнезий 3,00
8 Полови хормони-LH, FSH, Prolactin, Естрадиол, Прогестерон 12,00
9 Полови хормони- тестостерон 14,00
10 Туморен маркер Са 125 20,00
11 Туморен маркер СЕА 20,00
12 Проби за бременност 5,00
Физиотерапия със заплащане
1 Лекарски преглед 15,00
Електротерапия
1 Къси вълни, радар,УВЧ 6,00
2 Електрофореза-на сеанс 6,00
3 Ултразвук- на сеанс 7,00
4 Магнитотерапия 5,00
Светлинна терапия
1 УВЛ 4,00
2 УВЕ 4,00
Лечебна гимнастика, двигателни упражнения, екстензии
1 Цялостна гимнастика на болен- на сеанс 4,00
2 Частична гимнастика – на сеанс 3,00
3 Гимнастика при болни-групово лечение – на сеанс 3,00
4 Криотерапия- на сеанс 4,00
Методи с масаж, натиск и вакуум
1 Частичен масаж- на сеанс 15,00
2 Обширен масаж- на сеанс 20,00
3 Специален масаж- на сеанс 20,00
4 Мануална терапия- на сеанс 20,00
Изследвания Клинична патология
1 Изследване на гинекологична цитонамазка 15,00
2 Изследване на секрет от млечна жлеза 15,00
3 Изследване на ТАБ от простатна жлеза и др. 40,00
4 Изследване на ТАБ от млечна жлеза 30,00
5 Изследване на изливи:
– до 3 препарата
– над 3 препарата / за всеки /
30,00
10,00
6 Биопсично изследване на материал от кюретаж, щипкови материали и ексцизии:
– 1 блокче
– 2 блокчета
40,00
70,00
7 Консултация на готови препарати:
– до 3 блокчета
– над 3 блокчета / за всяко/
40,00
10,00
8 Изготвяне на препарати от готови блокчета /за блокче/ 10,00
9 Специални оцветявания 10,00
Други услуги
1 Медицински документ- дубликат 15,00
2 Възстановяване на изгубен идентификационен номер на новородено 5,00
3 За лекари курсове по АГ; Неонатология 15,00/ден
4 Акушерки курсове по АГ; Неонатология; ОАИЛ 10,00/ден
5 Ползване на зала за презентации (в т.ч. ДДС) 150,00
6 Документ за припознаване на новородено 10,00
7 Служебна бележка за бащинство 10,00

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕС ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС *Заплаща се стойността на клиничната пътека – без включена цена на болничен престой

Акушеро-гинекологични услуги
1 КП 5 Раждане 580,00
2 КП 4_1 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г. с. -1 ден болничен престой 146,00
3 КП 4_2 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания от 14 г. с. до 26 г. с.-1 ден мин. болничен престой 230,00
отделение Патологична бременност
1 КП 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. – 3 дни минимален болн. престой; 390,00
2 КП 2 Пренатална интензивна диагностика на брем.и интензивни грижи при бременност с реализиран риск -5дни мин. болн. престой. Пренатална диагностика – 2 дни мин. болничен престой 800,00
3 КП 3 Оперативни процедури за задържане на бременност – мин. болничен престой – 2 дни 128,00
Гинекологични услуги
1 КП 160 Нерадикално отстраняване на матката 1024,00
2 КП 162 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи 711,00
3 КП 163Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277,00
4 КП 164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 806,00
5 КП 165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от АГ произход – минимален болничен престой 408,00
6 КП 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената – мин. болн. престой 605,00
7 КП 167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални), като самостоятелна иинтервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. Минимален болничен престой – 10 дни; при лапароскопски достъп минимален болничен престой – 4 дни 1700,00
8 КП 169 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок- минимален болничен престой – 5 дни 1109,00
9 КП 170 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването минимален болничен престой – 6 дни 6800,00
Медицински услуги – Неонатологично отделение
1 КП 6 Грижи за здраво новородено дете 160,00
2 КП 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама- мин.; болничен престой -15 дни 3600,00
3 КП 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест мин. болн. престой –5 дни 900,00
4 КП 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест мин. болн. престой – 7 дни 1300,00
5 КП 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест мин. болн. престой – 5 дни 800,00
6 КП 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест мин. болн. престой – 7 дни 1200,00
7 КП 12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии мин. болн. престой -2 дни При превеждане в др.лечебно заведение за спешно хирургично лечение -1 ден 1200,00
8 КП 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест мин. болн. престой – 7 дни 2000,00
9 КП 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест мин. болн 10 дни 3200,00
10 КП 15_1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант – мин. болн. престой 10 дни
*Цената не включва стойността на приложения сърфактант. Цената на сърфактанта се остойностява, според доставната цена за болницата.
3300,00
11 КП 15_2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, мин. болн. престой – 10 дни
*Цената не включва стойността на приложения сърфактант. Цената за сърфактанта се остойностява, според доставната цена за болницата.
5600,00
12 Грижи за здраво новородено дете при надвишаване на препоръчителния болничен престой при липса на клинични показания и при желание на родителите на 7 ет. 150,00

Настоящият ценоразпис влиза в сила на 25.07.2016 г. и последна промяна на 05.08.2016г.