СБАГАЛ – Варна ЕООД се включи в Националната кампания за ранна диагностика

СБАГАЛ – Варна ЕООД се включи в Националната кампания за ранна диагностика на рак на шийката на матката „Спри и се прегледай”. Пациентите получили покана от Министерството на здравеопазването могат да посетят безплатен профилактичен преглед в понеденик и вторник от 14 ч. до 16ч., след предварително записан час на тел: 0878 / 199562.

При желание от Ваша страна може да си изберете лекар или екип, който да Ви лекува или да води раждането Ви. За избор на лекар или екип в болницата съществува утвърден от Управителят ценоразпис на медицинските услуги.

  • При постъпване за лечение на гинекологично заболяване или раждане в лечебното заведение ще Ви приемат в Приемно-консултативните кабинети, които работят денонощно. Ако случаят е спешен, приемът е незабавен за лечение или раждане. Пациентите, чието лечение и операция могат да се отложат се включват в ”Листа на чакащите”, като научават предварително кога ще бъдат приети за лечение.
  • Приемането за лечение и раждане става след първоначален гинекологичен преглед и снемане на анамнестични данни. Приемащият лекар ще Ви информира за вашата диагноза, лечение, както и отделението в което ще бъдете лекувани.

В Приемните кабинети се попълва задължителната медицинска документация.
Задължение на пациентите е да предоставят лична карта.
Болницата предоставя гардероб за съхранение на лични принадлежности и дрехи, както и условия за частична или пълна санитарна обработка.
До отделението всеки пациент се придружава от санитар.
В отделението Ви настаняват в болнична стая с подходящи санитарно-хигиенни условия. Задължително Ви се предоставя Правилник за вътрешният ред, устройството и дейността на отделението в което се лекувате.

  • Лекуващият лекар се запознава със състоянието Ви. Назначават се прегледи, ако е необходимо консулти с други специалисти, изследвания, извършват се манипулации.

Вие получавате пълна информация за състоянието си, диагнозата, плана за лечение и вида на оперативната интервенция, ако се налага. За да се пристъпи към каквото и да е лечение се изисква вашето „Информирано съгласие за предстоящо лечение”. В него, Вие може да изразите волята си за предоставяне на информация за вашето заболяване и лечение на други лица, като посочите кои са те, може да откажете или да прекратите вече започнало лечение, след като писмено сте информиран за рисковете.

  • Когато пациентът е непълнолетен или поставен под запрещение се изисква и съгласието на неговият родител или попечител.
  • Когато пациентът е малолетен информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник.
  • При лица с психични разстройства, информираното съгласие се изразява по определен със Закона за здравето ред.
  • Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана, само в случаите, определени със закон.
  • Служителите на лечебното заведение уважават, Вашите религиозни и етнически убеждения.

„СБАГАЛ – Варна” ЕООД е база за обучение и изрично се изисква, Вашето писмено съгласие за присъствие и/или участие на студенти в диагностично-лечебния процес.
ИЗПИСВАНЕТО на пациентите става след приключило лечение и трайно подобрение на състоянието му.
Пациента не може да бъде изписан по желание, ако лечението му не е приключило и има опасност за живота му.

Уважаеми пациенти,
на видни места в лечебното заведение са поставени анонимни кутии за сигнали, оплаквания, жалби, похвали, за всичко което Ви е вълнувало при престоя и лечението Ви в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД. Вашето становище за качеството на проведеното Ви лечение, удовлетвореността от него, мнения и предложения може да изразите още на e-mail: agvarna@agvarna.com, или при лична среща с ръководството на болницата:

ПАРАКЛИС:
В лечебното заведение има Параклис отворен за посещение по всяко време на денонощието. Всеки желаещ
може да го посети. В Параклисът се извършват кръщения на новородени и други православни ритуали.