ОТДЕЛЕНИЯ

1. РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – 50 легла, от които 2 легла за пациентки с повишен инфекциозен риск, предродилни зали, родилни зали, собственни операционни зали 2 – с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение:  Д-р Добрин Николов

Старша акушерка Йорданка Стефанова , телефон за връзка – 052/613 792

Лекари, работещи в РО:

 1. Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
 2. Д-р Иван Танев
 3. Д-р Георги Георгиев
 4. Д-р Наталия Мирчева
 5. Д-р Петър Барбаянев
 6. Д-р Петър Липчев
 7. Д-р Сима Сабинова
 8. Д-р Кателия Александров
 9. Д-р Пламен Панчев

2. ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИЯ – 50 легла, от които 2 легла за пациенти с повешен инфекциозен риск, с трето ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт по неонатология.

Началник отделение – Д-р Снежинка Цветкова

Старша акушерка Ирина Великова, телефон за връзка – 052/613 793

Лекари, работещи в НО:

 1. Д-р Румяна Ефремова
 2. Д-р Николинка Недева
 3. Д-р Румяна Ангелова
 4. Д-р Вяра Богданова
 5. Д-р Илияна Димова
 6. Д-р Павлина Златинова
 7. Д-р Павлина Гилева
 8. Д-р Диана Йорданова

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 10 легла, с първо ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.

Началник отделение – Д-р Али Селиман

Старша акушерка Цветелина Страхилова, телефон за връзка – 0879/599933

Лекари, работещи в ОАИЛ:

   1. Д-р Юлия Николова
   2. Д-р Здравко Славов
   3. Д-р Марина Гирская
   4. Д-р Димитър Кондаков
   5. Д-р Даниел Йотов
   6. Д-р Филип Митев
   7. Д-р Даниела Николова
   8. Д-р Георги Димитров

4. ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЯ – 15 легла, със собствена операционна зала с трето ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение – Д-р Живко Жеков

Старша акушерка Силвия Петрова , телефон за връзка – 052/613 794

Лекари, работещи в ГО:

   1. Проф. Д-р Стефан Иванов
   2. Д-р Валентин Германов
   3. Д-р Димитър Чолаков
   4. Д-р Милен Мичев
   5. Д-р Стефан Кисьов
   6. Д-р Станислава Димитрова
   7. Д-р Александар Йовановски

5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА -15 легла, с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение – Доц. Д-р Кремен Цветков, д.м.

Старша акушерка Боряна Христова , телефон за връзка – 052/634 131
Лекари, работещи в ПБ:

  1. Д-р Живко Ганчев
  2. Д-р Илка Кочева
  3. Д-р Методи Илиев
  4. Д-р Вилислава Иванова
  5. Д-р Златка Димитрова