НЕОНАТАЛЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ НА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ   ДЕЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ” ЕООД – ГР.ВАРНА

ПРОВЕЖДА НЕОНАТАЛЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ НА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ   ДЕЦА  С ЦЕЛ НАВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА, КОЕТО Е УСЛОВИЕ ЗА НАВРЕМЕННО И УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ.

ИЗСЛЕДВАНЕТО  СЕ ПРОВЕЖДА В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СБАГАЛ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА НЕИНВАЗИВНА И ДОСТОВЕРНА СКРИНИНГОВА АПАРАТУРА. ИЗСЛЕДВАНЕТО Е БЪРЗО, ЛЕСНО, БЕЗБОЛЕЗНЕНО, ОТНЕМА САМО НЯКОЛКО МИНУТИ, НАЙ – ЧЕСТО ДОКАТО ДЕТЕТО СПИ,   МАЛЪК ГУМЕН НАКРАЙНИК СЕ ПОСТАВЯ НА УХОТО НА ДЕТЕТО И АПАРАТЪТ ПОКАЗВА ДАЛИ ДЕТЕТО ИМА НОРМАЛЕН СЛУХ. НЕ СЕ НАЛАГА ДАВАНЕТО НА АНЕСТЕЗИЯ ИЛИ ДРУГА МЕДИКАМЕНТОЗНА ПОДГОТОВКА НА НОВОРОДЕНОТО.ИЗСЛЕДВАНЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  № РД-06-110 / 12.07.2016 Г. ФИНАНСИРАН ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 г.” .