МУ – Варна осигури за обучението на студенти и специализанти симулатор за раждане по естествен път