КОНТАКТИ

РЪКОВОДСТВО:
Управител: Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
тел: 0879/599 919
052/634 132
Приемно време:
– вторник от 11.00-12.00ч.
– четвъртък от 11.00-12.00ч.
e-mail: ag_varna@abv.bg
Главна акушерка: Светлана Радева
тел: 0879/599 901
052/634 129
Приемно време:
– всеки ден от 10.00-11.00ч
e-mail: ag_varna@abv.bg

Главен счетоводител: Мария Бакърджиева
тел: 0879/599 910
052/634 136
Приемно време:
– всеки ден от 11.00-12.00ч
e-mail: ag_varna@mail.bg

Администрация: тел/факс: 052/613 797, 052/613 789
Счетоводство: 052/634 136
Приемен кабинет: 052/613 796

ОТДЕЛЕНИЯ:
Родилно – 4/5 и 7 етажи : 052/613 792
Неонатологично – 3 етаж : 052/613 793
Гинекологично – 6 етаж : 052/613 794
Патология на бременността – 8 етаж: 052/634 131
Анестезиология и Интензивно Лечение – 2 етаж

ЛАБОРАТОРИИ::
Клинична – 052/613 799, 0879/599918
Микробиолочна – 0879/599921

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ ВАРНА – ЕООД 9000 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №150,
  • гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №150
  • УПРАВИТЕЛ: 0879/599 919
  • ag_varna@abv.bg