Бременност и социално- значими заболявания

Организирано от Акушерска школа „Щастливо родителство“

Сряда, 26 септември 2018 г. от 14:00 ч. до 15:30 ч